ŽIVOT BEZ KULTÚRY NEMÁ ZMYSEL

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Život bez kultúry nemá zmysel. Bol by prázdny, pustý … nenaplnený. To vieme predsa všetci, aj keď si to málokto uvedomuje. Pretože kultúra – to nie je len návšteva divadelného predstavenia, zájdenie si do galérie na výstavu, návšteva nejakého koncertu vážnej či populárnej hudby … kultúra, to je aj kniha, po ktorej siahneme … kultúra je aj prostredie, v ktorom žijeme … pod pojmom kultúra chápeme folklórne tradície, ktoré sa snažíme udržiavať pre nás a ďalšie generácie. Aj preto Mesto Nitra finančne podporuje kultúrny život svojich obyvateľov. S cieľom, aby sa nám tu, pod staroslávnym Zoborom, žilo krajšie a šťastnejšie.

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pridaj komentár