UČÍ NÁS CHÁPAŤ KONTEXT DOBY

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Málokto mi to dnes pri mojej práci verí, ale bol som mnoho rokov súčasťou sveta umelcov. Od detstva som písal poviedky, najskôr pre seba a neskôr sa mi so striedavým úspechom podarilo odoslať a uverejniť niekoľko poviedok v časopisoch. Na strednej škole ma chytilo divadlo a to až tak, že som sa prihlásil na VŠMU a dokonca som môj vysnený odbor – divadelnú réžiu aj vyštudoval. Napriek tomu, že ma nakoniec práca zaviedla k ekonómii a politike, dodnes tvrdím, že štúdium na VŠMU bola jedna z najnáročnejších skúseností, aké som za študentských čias zažil. Vďaka tejto skúsenosti mi ale dodnes zostalo veľa vzácnych priateľov a predovšetkým veľký rešpekt k divadelnému remeslu. Umením sa síce neživím, no vzťah k nemu mám dodnes vrelý a aktívny – už ale len v úlohe nadšeného konzumenta a obdivovateľa.

Načo teda umenie?

Pretože má schopnosť spôsobovať veci, vďaka ktorým sa nám tu priamo aj nepriamo žije o poznanie lepšie. Rozmer umeleckého diela je, samozrejme, omnoho širší ako len dekorácia alebo príjemne strávený čas. Umenie kultivuje, scitlivuje a veľmi príjemným spôsobom na seba viaže pozitívne externality. Ak si dáme tú námahu a zistíme si o diele viac, učí nás chápať kontext doby v ktorej vzniká. Inokedy je prostriedkom a nesie v sebe možnosť ovplyvňovať spoločenské dianie. Poznáme diela, ktoré sú motivované politicky, sociálne či komerčne a často slúžili ako propaganda alebo vyjadrenie nespokojnosti so systémom.

Veľmi cenná je jeho spoločenská pridaná hodnota. Práve spoločné prežívanie umenia posilňuje naše zapojenie sa do komunity – spoločný zážitok z diela má moc zbližovať nás s inými ľuďmi, vedie k novým sociálnym väzbám a spoločnosť zušľachťuje. Má obrovskú výhodu v tom, že ak si aj tú námahu skúmať ho v kontexte nedáme – stále sa mu vieme potešiť. Veď aj niektoré výskumy ukazujú, že terapia umením či hudbou alebo tancom má liečivé účinky.

V ostatných rokoch sa kladie dôraz na ekonomický prínos umenia – skrz príťažlivosť a image krajiny, turizmus. Hoci aj tento rozmer je dôležitý, nemyslím, že je jeho zmyslom a najsilnejším dôvodom jeho existencie. Koniec koncov, ani naši predkovia neobetovali veľa svojho vzácneho pravekého času v jaskyni Altamira, aby zvýšili turizmus.

Umenie je o pochopení sveta a seba samých spôsobom, akým to veda, politik a iné oblasti nedokážu. 

Miroslav Beblavý, politik, poslanec Národnej rady SR

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pridaj komentár