STRATÉGIA KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI

Share on FacebookTweet about this on Twitter

 

Prvýkrát som v pondelok naživo videl zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica. Za rečníckym pultom, ktorý smeruje k vstupným dverám a väčšinu „divákov“ má za sebou, som 5 minút obhajoval pár východísk k mestskej stratégii kultúry, ktoré som vypracoval. O tom, že kultúra v meste je aj tá, ktorú mesto nezriaďuje. O tom, aby mesto kultúru podporovalo, propagovalo, zlepšovalo k nej prístup, ale samo organizovalo len zopár mestských akcií, ako sú jarmok alebo Silvester. O tom, aby sa zaviazalo aspoň percentom zo svojho rozpočtu prispievať do grantového programu, pretože tak vyprovokuje aj ďalšie peniaze a dobrovoľnícku aktivitu ľudí. O tom, že sa oplatí investovať do aktivít a podujatí, ktoré už ľudia a inštitúcie s nadšením sami robia a sú dobré, namiesto plátania dier a financovania nefunkčných alebo neexistujúcich vecí atď. Nasledovala diskusia, v ktorej sa ukázalo, že na kultúru je odborníkom takmer každý poslanec, niektorí organizujú aj Mikulášov pre deti na svojich sídliskách. Nakoniec ale boli všetkými hlasmi za. Oddelenie kultúry teda dostalo zelenú pokračovať v konkrétnych bodoch stratégie. Uvidíme, či to na niečo bolo a či sa niečo dostane do praxe. Po voľbách tam už môže byť celkom iná zostava.

image001

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pridaj komentár