NAJLEPŠÍ LIEK

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia?
Obohatiť náš každodenný život o niečo milé, príjemné, čo pohladí dušu a spríjemní nám nielen svoje okolie, prostredie, ale i pohľad na život inými očami.

Čo umenie môže poskytovať? Čím je jedinečné?
Je nenahraditeľné vo svojej podstate, lebo je súčasťou nadstavby všetkého materiálneho, reálneho okolo nás. je to oddych, relaxácia pri vnímaní každého druhu umenia.

Aký je vplyv umenia na spoločnosť a spoločnosti na umenie?
Každá doba každej spoločnosti vplýva na umenie ináč, nesie jeho rukopis. Každé umenie vplýva na spoločnosť a formuje ju.

Aký je vzťah umenia a iných oblastí činnosti a myslenia – vedy, histórie, ekonomiky, politiky? Čo ovplyvňuje tento vzťah a ako sa môže meniť?
Je tam nepriama úmera, myslím si, že tieto faktory až tak nevplývajú na umenie a jeho rozvoj a hodnoty. Umenie si často ide svojím smerom a životom, napriek tomu, že je súčasťou aj odrazom spoločnosti.

Aký význam má umenie pre jednotlivca, pre spoločnosť? Uvedomujeme si význam umenia pre náš život?
Niektorí možno viac, niektorí menej, ale umenie vplýva na všetkých a ovplyvňuje nás. Samozrejme, každého ináč.

Aká je potreba umenia dnes? U reprezentácií, u verejnosti. Kto ho vlastne potrebuje?
Potrebujeme ho všetci. Je našou súčasťou od vzniku ľudstva a pretrvá až do jeho skončenia.

Aké je postavenie umenia v súčasnej spoločnosti? Aké miesto zaujíma v hierarchii spoločenských hodnôt?
Aké miesto mu spoločnosť a ľudia priznajú.

Kto má podporovať rozvoj umenia? A čo rozvoju umenia bráni?
Nikto iný, len spoločnosť. My všetci, ale hlavou mierou tí, ktorí rozhodujú o kvalite nášho života.

Je výchova k umeniu potrebná? Ak áno, aké sú alebo môžu byť jej formy? Kto má mať výchovu k umeniu na starosti?
Výchova k umeniu sa musí formovať už v školskom veku, ale hlavne v rodinách. A predstavitelia tohto štátu musia dennodenne dávať najavo všetkým, že im na kultúre, umení, jeho rozvoji, financovaní, ale predovšetkým na jeho absorpcii zo strany ľudí záleží. Je potrebné v prvom rade ale aj podporovať tých, ktorí toto umenie tvoria, rozvíjajú pre nás všetkých.

Môžeme žiť bez umenia? Aký by to bol život?
Nie nemôžeme, je našou súčasťou. Život bez umenia by bol ako život na pustom ostrove, život bez ľudí. Viaže sa s ním existencia, minulosť, ale i budúcnosť ľudstva.

Načo teda umenie?
Je našou vodou, našou potravou, život bez neho by bol ako život bez lásky, citu, bez potomkov. Vnímať umenie je často čas strávený oddychom, uvoľnením našich upracovaných tiel a niekedy rozorvaných duší. Je často tým najlepším liekom na únavu, ale i napätie, vyčerpanie a stres.

Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pridaj komentár