NA ČO NÁM JE UMENIE?

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Táto provokačná otázka ma nie vrátila, ale rovno vrhla naspäť do mladosti k spomienke na Vladimíra Šupku, jedinečného učiteľa literárno-dramatického odboru v Ľudovej škole umenia v Žiline. Svojím fascinujúcim a nezabudnuteľným spôsobom otváral všetky zmysly pre pochopenie a vnímanie umenia, a zároveň na nás prenášal jeho zmysel pre česť, spravodlivosť, pochopenie ľudskej sily a slabosti. Obohatil môj život.

Mačka nenakreslí obrázok, psík nevytvorí sochu. Umenie je iba človečie. Vo svete aj vo vesmíre, ktorý  zatiaľ poznáme, je umelecká tvorba a tvorivosť  jedinečnou schopnosťou. Táto úžasná schopnosť umeleckej kreativity robí človeka výnimočným. Časť ľudí bude bez ohľadu na prajnosť či neprajnosť prostredia vždy tvoriť a svojou umeleckou tvorivosťou bude ovplyvňovať svet, jeho vnímanie a jeho zmenu. Preto je umenie stále prítomné v ľudskej spoločnosti a svojím posolstvom vplýva na jej vedomie. Niekedy sa jeho vplyv prejaví ihneď a niekedy tým, že presahuje generácie. Umelci svojou tvorbou posúvajú hranice ľudského vnímania. V existujúcom bytí umelci tušia, cítia, vidia, vnímajú niečo, čo „neumelci“ ešte necítia, nevnímajú. Umelci im však k tomu svojou tvorbou a prácou otvárajú priestor. Aj pre tento vplyv umelcov na človeka je umenie niekedy mocou ohrozené, niekedy zneužité, zakázané a potlačované.

Slobodné umenie a tvorivosť umelcov neohrozuje existencia gýčov, ale diktatúra názorov, nech už ju v spoločnosti presadzuje ktokoľvek a s akýmkoľvek, aj s dobrým úmyslom. A naopak, pre diktatúru je existencia umenia a slobodnej umeleckej tvorby nebezpečným príkladom slobodnej ľudskej existencie. Umenie  totiž nikomu nič nediktuje. Umenie nám dáva na výber. Nepresadzuje sa silou a autoritou. Jeho existencia závisí od slobodnej vôle, a predsa existuje. Raz je slávne viac, raz menej, raz biednejšie, inokedy bohatšie, ale stále je s nami a posúva nás ďalej. A to je podstata jeho existencie, na to nám je. Umelci sú pre ľudstvo, povedané v mojej športovej terminológii, predjazdci v neprebádaných vodách, ukazujú možnosť splaviť a pokračovať.

Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pridaj komentár