vyhlasenie

Účastníci 2. verejného stretnutia partnerov iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA konaného počas celoslovenského DŇA BEZ UMENIA 8. septembra 2014 vydávajú nasledovné vyhlásenie:

Bez umenia život človeka a spoločnosti nie je plnohodnotný. Preto treba umenie tvoriť, podporovať, prijímať a komunikovať – v celej jeho šírke a rozmanitosti.

Na Slovensku však záujem o umenie klesá. Ľudia menej čítajú knihy, menej chodia do divadla, do kina či do galérií. Klesajú aj financie určené na podporu umenia a kultúry. Máme jedno z najnižších percent podielu HDP na verejných výdavkoch na kultúru spomedzi okolitých krajín. Nemáme fungujúci sponzorský zákon, nie je dostatočne rozvinuté donorstvo na umenie zo súkromných zdrojov. Výsledkom je znižovanie dotácií na kultúrne aktivity, ekonomická a často aj existenčná neistota mnohých kultúrnych inštitúcií, vysoký počet pamiatok v havarijnom stave, stále sa prehlbujúci verejný dlh v kultúre. Ak to takto pôjde ďalej, čaká nás nielen deň, ale aj týždeň alebo rok bez umenia.

Preto vyzývame umelcov a kultúrne inštitúcie, aby rozvíjali spôsoby komunikácie s verejnosťou, ktoré môžu zvýšiť informovanosť ľudí o spoločenskej, sociálnej a ekonomickej úlohe umenia a povzbudiť ich záujem o umenie. Je nevyhnutné otvoriť kontinuálnu verejnú diskusiu o postavení umenia a kultúry a o spôsoboch ich podpory.

Vyzývame reprezentácie na Slovensku, aby sa vážne zaoberali situáciou v umení a kultúre, prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok pre ich rozvoj a svojím príkladom budovali vedomie spoločnosti o ich význame a nezastupiteľnosti.

Vyzývame slovenskú verejnosť, aby zvýšila svoj záujem o blahodarný vplyv umenia na rozvoj osobnosti, jeho úlohu pri vzdelávaní a sociálnej prevencii ako aj aktivizácii ekonomiky. A to nielen návštevou umeleckých podujatí, ale aj v podobe vlastnej tvorivosti.

Slovensko má bohaté kultúrne dedičstvo, vyniká vysokým tvorivým potenciálom, môže sa prezentovať kvalitným umením. To všetko vytvára priaznivú kultúrnu klímu a príťažlivý obraz krajiny v zahraničí. Bola by škoda, keby to v budúcnosti malo byť inak.

Uvedomujeme si dôležitosť riešenia ekonomických a sociálnych problémov, ale bez adekvátneho postavenia a podpory umenia a kultúry nemá Slovensko perspektívu a ani právo nazývať sa rozvinutou krajinou Európy.

Preto sa chceme pokúsiť naplniť cieľ iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA, ktorý znie: Ani deň bez umenia!  A vyvinieme všetko úsilie, aby sa v budúcnosti v kalendári kultúrnych inštitúcií nemuseli označovať dni, ktoré sú bez umenia, a aby sme iniciatívu čoskoro mohli premenovať na ANI DEŇ BEZ UMENIA.

V Bratislave 8. septembra 2014

Prítomní na 2. verejnom stretnutí partnerov iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA počas celoslovenského DŇA BEZ UMENIA

—————————————————————————————————————————————————–

Predstavte si, že sa jedného dňa zobudíte, chcete si pustiť hudbu a – hudby niet. Nehrajú divadlá ani kiná. Galérie, múzeá a knižnice sú zavreté. Zmizla architektúra, dokonca ani svoje obľúbené dizajnové kúsky nenájdete. Je ticho a pusto. Svet sa ocitol bez umenia.
Aký to bude svet?

PASKA-1024x200

  • DEŇ BEZ UMENIA je spoločná iniciatíva kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ktoré chcú upozorniť verejnosť aj reprezentácie tohto štátu na dôležitosť existencie umenia. Má vyvolať predstavu, aké by to bolo, keby sme prišli o možnosť vidieť divadelné predstavenie, vypočuť si koncert, prečítať di knihu, ísť do kina, galérie alebo múzea. Má rozprúdiť diskusiu o význame a postavení umenia v živote človeka i spoločnosti
  • Symbolom je čierna páska na plagáte, čierne súkno na bráne inštitúcie, čierny banner na webovej stránke.
  • Na iniciatíve sa zúčastňujú kultúrne inštitúcie v Bratislave, Trnave, Nitre, Martine, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a v iných mestách na Slovensku v období jún až september 2014;
  • Aktivity iniciatívy vyvrcholia stretnutím reprezentantov zúčastnených kultúrnych inštitúcií v septembri v Bratislave

Podporte iniciatívu DEŇ BEZ UMENIA:

Kúpte si dnes knihu a prečítajte si ju.
Pozvite partnerku/partnera na koncert či do divadla.
Navštívte s celou rodinou galériu alebo múzeum.
Odporučte svojim známym film, ktorý Vás v poslednom čase nadchol.
Zaveste si na stenu obraz od súčasného slovenského výtvarníka.
Zapíšte svoje dieťa na balet alebo hru na klavír.
Podporte finančne Vašu obľúbenú kultúrnu inštitúciu.
Užívajte si umenie, ktoré Vás každodenne obklopuje.
Hovorte o umení so svojimi deťmi a priateľmi.

Naším skutočným cieľom totiž je: Ani deň bez umenia!

Do iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA sa zapojili:

Art AIR Center, Dolný Kubín
Asociácia Divadelná Nitra
A4 – priestor súčasnej kultúry Bratislava
Akropola Kremnica
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Čerstvé Ovocie, n.o.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Divadlo elledanse, Bratislava
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Divadlo Pôtoň, Bátovce
Divadelný ústav – Štúdio 12
Dom umenia / Kunsthalle Bratislava
Filmový klub v Múzeu SNP, Banská Bystrica
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Goetheho inštitút Bratislava
Katedra divadelných štúdií DF VŠMU
Katedra divadelného manažmentu DF VŠMU
Kino Film Europe, Bratislava
Kinoklub Tatra Nitra
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Mesto Nitra – Synagóga
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o., Banská Bystrica
Mestské divadlo Žilina
Nitrianska galéria
Opera Slovakia
OZ LUNETRDLO, Partizánska Ľupča
Poľský inštitút Bratislava
Scénická žatva 2014, 92. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov
Slovenská národná galéria
Slovenské centrum dizajnu
Slovenské komorné divadlo Martin
Slovenské národné divadlo
Stanica Žilina – Záriečie
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Štátne divadlo Košice

Ak máte záujem zapojiť vašu kultúrnu inštitúciu do iniciatívy DEŇ BEZ UMENIA, napíšte nám email na civanova@nitrafest.sk