Currently browsing category

život

mano

UMENIE Z NÁS ROBÍ ĽUDÍ

Každý si umenie asi definuje viac-menej podľa seba. Pre mňa je umenie je niečo, čo potrebujem k životu takmer ako vzduch. Umenie z nás robí ľudí. Je ako zrkadlo, v ktorom sa vidíme. Podnecuje, rozvíja a kultivuje našu vnímavosť, citlivosť, intuíciu a empatiu. Robí nás hĺbavejšími a schopnejšími vnímať okolie zmyslami. Oslovuje nielen intelekt človeka,  ale zvyšuje …

sustek

MAŤ VÄČŠIU SCHOPNOSŤ SEBAREFLEXIE

Umenie je slobodná tvorivá a imaginatívna činnosť s vysokým podielom intuitívnosti a emocionality, ktorá odráža vzťah jedinca k vonkajšiemu svetu a sprostredkúva jeho pohľad iným. Chápem umenie ako oblasť ľudskej tvorivosti, ktorá vznikla skôr ako veda, s jej vysoko formalizovanými pracovnými postupmi. Chápem ho ako oblasť, ktorá dokáže prinášať nové pohľady na život alebo nové podnety …

výrez Kollár

NAJLEPŠÍ LIEK

Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia? Obohatiť náš každodenný život o niečo milé, príjemné, čo pohladí dušu a spríjemní nám nielen svoje …

výrez Hvorecký

NAČO NÁM JE UMENIE?

Jednému nanič, inému na všetko. V tom je jeho čaro aj zrada. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že umenie, hlavne to súčasné, je …

srholec

NIEKEDY MI JE SMUTNO…

Niekedy je mi aj smutno, že som skorej baníkom a nie básnikom. Všetko si človek musí poctivo zaplatiť. Umenie je osobitná reč. …