Currently browsing category

pseudokultúra

1511379_10200968827134253_1384851610_n

UMENIE A KULTÚRA

Načo nám je umenie? Na túto tému by sa dalo napísať stovky rozsiahlych prác a ešte stále by to možno bolo málo. Ide o tisíce rozličných optík a prístupov k tejto prirodzenej súčasti našich životov. Už od čias, kedy začal človek kognitívne myslieť, ide umenie, kultúra, náboženstvo, veda a filozofia …

kamenec

PRODUKTY DOBOVEJ UMELECKEJ TVORBY – NENAHRADITEĽNÉ PRAMENE

Vzťah medzi históriou a umením je viacrozmerný a vzájomne sa obohacujúci, hoci si to vari ani jedna zo zainteresovaných strán dostatočne neuvedomuje. Reflektovanie dejín v písomnej podobe malo spočiatku charakter osobitného druhu umeleckej literatúry, o čom svedčia nielen známe Homérove eposy, ale aj práce početných starovekých, najmä antických autorov. Tento …