Currently browsing category

produkty

kamenec

PRODUKTY DOBOVEJ UMELECKEJ TVORBY – NENAHRADITEĽNÉ PRAMENE

Vzťah medzi históriou a umením je viacrozmerný a vzájomne sa obohacujúci, hoci si to vari ani jedna zo zainteresovaných strán dostatočne neuvedomuje. Reflektovanie dejín v písomnej podobe malo spočiatku charakter osobitného druhu umeleckej literatúry, o čom svedčia nielen známe Homérove eposy, ale aj práce početných starovekých, najmä antických autorov. Tento …