Currently browsing category

kvalita života

mano

UMENIE Z NÁS ROBÍ ĽUDÍ

Každý si umenie asi definuje viac-menej podľa seba. Pre mňa je umenie je niečo, čo potrebujem k životu takmer ako vzduch. Umenie z nás robí ľudí. Je ako zrkadlo, v ktorom sa vidíme. Podnecuje, rozvíja a kultivuje našu vnímavosť, citlivosť, intuíciu a empatiu. Robí nás hĺbavejšími a schopnejšími vnímať okolie zmyslami. Oslovuje nielen intelekt človeka,  ale zvyšuje …

dubovcova

NA ČO NÁM JE UMENIE?

Táto provokačná otázka ma nie vrátila, ale rovno vrhla naspäť do mladosti k spomienke na Vladimíra Šupku, jedinečného učiteľa literárno-dramatického odboru v Ľudovej škole umenia v Žiline. Svojím fascinujúcim a nezabudnuteľným spôsobom otváral všetky zmysly pre pochopenie a vnímanie umenia, a zároveň na nás prenášal jeho zmysel pre česť, spravodlivosť, pochopenie ľudskej sily a …

výrez Kollár

NAJLEPŠÍ LIEK

Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia? Obohatiť náš každodenný život o niečo milé, príjemné, čo pohladí dušu a spríjemní nám nielen svoje okolie, prostredie, ale i pohľad na život inými očami. Čo umenie môže poskytovať? Čím je jedinečné? Je nenahraditeľné vo svojej podstate, lebo je súčasťou nadstavby všetkého materiálneho, reálneho …