VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA PETRA HIMIČA
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA IVETY ŠKRIPKOVEJ
MAŤ VÄČŠIU SCHOPNOSŤ SEBAREFLEXIE
Umenie je slobodná tvorivá a imaginatívna činnosť s vysokým podielom intuitívnosti a emocionality, ktorá odráža vzťah jedinca k vonkajšiemu svetu a sprostredkúva jeho pohľad iným. Chápem umenie ako oblasť ľudskej tvorivosti, kto... >>>
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA ŠÁRKY ONDRIŠOVEJ
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA ĽUBA BURGRA
UMENIE A KULTÚRA
Načo nám je umenie? Na túto tému by sa dalo napísať stovky rozsiahlych prác a ešte stále by to možno bolo málo. Ide o tisíce rozličných optík a prístupov k tejto prirodzenej súčasti našich životov. Už od čias, kedy začal člove... >>>
NAJLEPŠÍ LIEK
Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia? Obohatiť náš každodenný život o niečo milé, príjemné, čo pohladí dušu a spríjemní nám nielen svoje okolie, prostredie, ale i pohľad na život inými očami. Čo umenie môže poskytovať?... >>>
VIDEO: UMENIE JE PROCES
STRATÉGIA KULTÚRY V BANSKEJ BYSTRICI
  Prvýkrát som v pondelok naživo videl zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica. Za rečníckym pultom, ktorý smeruje k vstupným dverám a väčšinu „divákov“ má za sebou, som 5 minút obhajoval pár východísk k mestskej stratégi... >>>
FOND PRO SLOVAKIA BOL NESMIERNE VÝZNAMNOU INŠTITÚCIOU
Som profesor neurológie a 50 rokov vykonávam lekársku prax. Celý tento čas vyučujem poslucháčov medicíny a najmä sa stretávam s tisíckami pacientov. Môj záujem o kultúru je mimoriadne širokospektrálny, pretože ako dieťa i ak... >>>
CO JE UMĚNÍ?
To je otázka na doktorskou práci. Ale dobrá, pokusím se alespoň naznačit směr mého uvažování, i když definici se vyhnu. Obecně se soudí, že kýč je sice estetická kategorie, ale defektní, zatímco umění je vždy spojeno s pojmem ... >>>
UČÍ NÁS CHÁPAŤ KONTEXT DOBY
Málokto mi to dnes pri mojej práci verí, ale bol som mnoho rokov súčasťou sveta umelcov. Od detstva som písal poviedky, najskôr pre seba a neskôr sa mi so striedavým úspechom podarilo odoslať a uverejniť niekoľko poviedok v časopisoch.... >>>
NIEKEDY MI JE SMUTNO...
Niekedy je mi aj smutno, že som skorej baníkom a nie básnikom. Všetko si človek musí poctivo zaplatiť. Umenie je osobitná reč. Reč prírody, ktorá nám v každom čase ponúka ako dar svoju krásu, a naša odpoveď, že sa učíme pekne, s... >>>
NAČO UMENIE
Na začiatku je namieste zamyslieť sa, čím pre nás umenie vlastne je. Pre mňa je umenie návod na život. Dlhými rokmi osvedčené funkčné pravidlo, ktorému ma učili moji rodičia a ktorému sa snažím naučiť moju dcéru. Akýsi životn... >>>
UMENIE Z NÁS ROBÍ ĽUDÍ
Každý si umenie asi definuje viac-menej podľa seba. Pre mňa je umenie je niečo, čo potrebujem k životu takmer ako vzduch. Umenie z nás robí ľudí. Je ako zrkadlo, v ktorom sa vidíme. Podnecuje, rozvíja a kultivuje našu vnímavosť... >>>
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA VLADISLAVY FEKETE
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA ALEXANDRY KUSEJ
NA ČO NÁM JE UMENIE?
Táto provokačná otázka ma nie vrátila, ale rovno vrhla naspäť do mladosti k spomienke na Vladimíra Šupku, jedinečného učiteľa literárno-dramatického odboru v Ľudovej škole umenia v Žiline. Svojím fascinujúcim a nezabudnuteľným... >>>
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA JÁNA GREŠŠA
VIDEO: HODNOTA UMENIA PODĽA MARIÁNA CHUDOVSKÉHO
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA FRANTIŠKA VÝROSTKA
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA MARIÁNA PECKA
NAČO NÁM JE UMENIE?
Jednému nanič, inému na všetko. V tom je jeho čaro aj zrada. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že umenie, hlavne to súčasné, je hlúpe, zbytočné, prázdne, elitárske, že to už vlastne nijaké umenie nie je, že sú to len mocen... >>>
VIDEO: DEŇ BEZ UMENIA ANTONA ŠULÍKA
PRODUKTY DOBOVEJ UMELECKEJ TVORBY – NENAHRADITEĽNÉ PRAMENE
Vzťah medzi históriou a umením je viacrozmerný a vzájomne sa obohacujúci, hoci si to vari ani jedna zo zainteresovaných strán dostatočne neuvedomuje. Reflektovanie dejín v písomnej podobe malo spočiatku charakter osobitného druhu umeleck... >>>
ART IS TRUTH
Pretože umenie je pravdivé a pretože umenie je pravda. Lebo umenie šľachtí a kultivuje, učí a spríjemňuje. Pretože umenie je o človeku a jeho intelektuálnych schopnostiach. Len jeho zdieľaním môžeme spoznávať človeka ako bytosť. ... >>>
ŽIVOT BEZ KULTÚRY NEMÁ ZMYSEL
Život bez kultúry nemá zmysel. Bol by prázdny, pustý ... nenaplnený. To vieme predsa všetci, aj keď si to málokto uvedomuje. Pretože kultúra – to nie je len návšteva divadelného predstavenia, zájdenie si do galérie na výstavu, náv... >>>
NAČO UMENIE?
Život bez umenia by sa nemal nazývať životom. Nanajvýš tak prežívaním. Alebo skôr prežúvaním. Prežúvaním sa z jedného dňa do druhého. Pod heslom: „Žijem, aby som žul. Žujem, aby som žil.“ Umenie povznáša. Umenie otvára... >>>